Hypotheekrente verwachting 2015

Hoe ontwikkelt de hypotheekrente in 2015? In deze renteverwachting geven we een prognose (waaraan geen rechten kunnen worden ontleend) voor de hypotheekrente op basis van actuele marktontwikkelingen. En inzicht in de actuele rentestand.

In 2014 hypotheekrente gedaald naar een historisch laag niveau. De grote vraag is, of de tarieven in 2015 laag blijven.

Renteontwikkeling 2014
De belangrijkste oorzaak van de lage hypotheekrente, is de lage inflatie in Europa. Het algemene prijspeil stijgt onvoldoende, wat weer een teken is voor economische crisis (afnemende vraag, beperkte loonstijging). De lage inflatie heeft een direct effect op de marktrente voor hypotheken. We pikken er twee belangrijke pijlers uit om dit te illustreren:

  • Euribor: De Europese Centrale Bank heeft de beleidsrente in 2014 een aantal maal verlaagd. Ook koopt de centrale bank op grote schaal schuldtitels van banken op. Door op deze manier geld in het financiële systeem te pompen wil de ECB de bestedingen stimuleren.
  • 10 jaars rente Nederlandse staatslening: Beleggers speculeren op hoe de inflatie ontwikkelt. De inflatieverwachting is op dit moment laag, waardoor beleggers een lage rente eisen op de kapitaalmarkt.

Geldverstekkers kunnen momenteel goedkoop geld lenen op de geldmarkt en de kapitaalmarkt. Deze lage marktrentes rekenen geldverstrekkers (deels) door in de hypotheekrente.

Prognose korte hypotheekrente (variabel tot 1 jaar rentevast)
De geldmarkt is een belangrijke graadmeter voor de hypotheekrente van de korte rentevastperiodes, onder andere de variabele hypotheekrente.

Hypotheekrente variabel

Hypotheekrente 10 jaar vast

De beleidsrente is sinds september niet gewijzigd. De ECB houdt deze laag om de economie te stimuleren. Ook de komende maanden zal dit rentbeleid hetzelfde blijven. De gedaalde olieprijs is één van de redenen dat de inflatiecijfers niet verbeteren.
De hypotheekrente voor de korte rentevast periodes zal daarom op het huidige lage niveau blijven. Voor een aantal geldverstrekkers zal dit reden zijn om de hypotheekrente verder te verlagen.

Prognose lange hypotheekrente (o.a. 5, 10 en 20 jaar rentevast)
De kapitaalmarkt is een belangrijke graadmeter voor de hypotheekrente van lange rentevastperiodes, onder andere 10 jaar rentevast.
De ECB is in maart 2015 begonnen met het opkopen staatsobligaties. Met dit nieuwe pakket aan noodmaatregelen wordt de komende maanden in totaal 1.140 miljard euro in de Europese economie te pompen. Deze extra vraag zorgt ervoor dat de kapitaalmarktrente verder daalt.

We zien een kleine groei van de Europese economie. Dit herstel is echter nog niet stabiel en we verwachten dan ook niet dat dat een opwaarts effect heeft op de hypotheekrente. Voorlopig heeft het drukkende effect van de ECB-maatregelen de overhand.

We verwachten dat de komende maand de hypotheekrente voor de langere rentevastperiodes verder daalt.

Hypotheekrente verwachting 2015
Op basis van onderstaande ontwikkelingen denken we dat de hypotheekrente in 2015 op het huidige lage niveau blijft. De belangrijkste factor om in de gaten te houden is de (internationale) economische ontwikkeling. Berichten over economische groei kunnen voor een positieve stemming onder beleggers zorgen, wat weer een voorbode is van een rentestijging.

Meer concurrentie op de hypotheekmarkt
In 2014 is de concurrentie op de hypotheekmarkt. In 2015 verwachten we dat deze trend doorzet. De strengere hypotheeknormen, maakt de Nederlandse hypotheekmarkt interessant voor geldverstrekkers (veilig, goed rendement). We zien recent de volgende ontwikkelingen:

  • Nederlandse partijen betreden (opnieuw) de markt: NIBC.
  • Ook vanuit het buitenland tonen banken interesse: Argenta en Lloyds Bank.
  • Door de openstelling van de hypotheekmarkt voor pensioenfondsen ontstaan nieuwe initiatieven: Tellius en MUNT Hypotheken.

Om het eigen marktaandeel te beschermen zien we de traditionele grootbanken (eindelijk) in beweging komen. Dit zal een drukkend effect hebben op de hypotheekrente.

Terug naar Nieuws

© 2015 De Hypotheek Academie - Realisatie: Thesign Merkenbouwer